Wet DBA wordt vervangen door nieuw kabinet

In het regeerakkoord van 10 oktober 2017 is aangekondigd dat de Wet DBA zal worden vervangen.

De Wet DBA was bedoeld om meer helderheid te verschaffen maar heeft juist het tegendeel teweeg gebracht. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen. In deze wet wordt bepaald dat:

  • Er voor zzp’ers altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief (tussen de € 15 en € 18 per uur) in combinatie met een minimale duur van drie maanden of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten;
  • Voor zzp’ers met een hoog tarief (boven de € 75) in combinatie met een overeenkomst korter dan één jaar of een hoog tarief in combinatie met het verrichten van niet reguliere bedrijfsactiviteiten, een 'opt out' voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen zal worden ingevoerd;
  • Voor  zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd welke opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid moet geven bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Deze opdrachtgeversverklaring wordt verstrekt via het invullen van een webmodule.

Het kabinet geeft aan dat de markt de tijd krijgt om te wennen aan veranderde wet- en regelgeving. Na invoering van de nieuwe wetgeving zal maximaal een jaar lang terughoudend worden gehandhaafd.  De Belastingdienst heeft primair een coachende rol heeft om partijen te helpen bij de toepassing van de nieuwe regelgeving. 

Wij houden de ontwikkelingen voor u nauwlettend in de gaten. Heeft u vragen over het werken als zzp’er, het inhuren van zzp’ers of over andere onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht, neemt u dan contact op met mr. Ben Kievitsbosch of mr. Lars van Dijk.

contract

Gepubliceerd op

30-10-2017

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht