Athlete.nl B.V.

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 2 juli 2018 is de besloten vennootschap Athlete.nl B.V., tevens handelend onder de naam Athleteshop, gevestigd te (9723 HG) Groningen aan de Rostockweg 5, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01182566, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl.  

 

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan