Energierecht

Behoorlijk actueel, dankzij de grote belangen die met energie gemoeid zijn. Belangen voor grote energieleveranciers en transportbedrijven, belangen aan de andere kant, die van de afnemers van energie.
En daarnaast belangen die te maken hebben met milieu en klimaat, vastgelegd in de wet.
Een complex terrein, met volop raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals Europees recht, milieurecht, mededingingsrecht, bestuursrechtcontractenrecht

We staan ondernemers en particulieren bij, die als afnemer van energie een geschil hebben met de leverancier van energie, of bij een bezwaar- of beroepsprocedure. We adviseren ook de grote energieproducenten, bijvoorbeeld bij het opstellen van contracten of bij het afhandelen van een schadeclaim.
We voerden al een groot aantal procedures op energierechterlijk terrein. Denk aan fraudezaken, kwesties op het gebied van schade aan kabels en leidingen, vragen op het gebied van verbintenissen of betalingsachterstanden.
De energiesector is relatief groot binnen ons werkterrein Noord-Nederland, met Eemshaven en Energy Valley.

Meer weten? Neem contact op met mr. Tessa Vollbehr.