Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 5 februari 2019 is Frank Hofstede Management B.V., gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg 806, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30181439, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl.

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan