Gebiedscoöperatie Westerkwartier B.A.

Bij vonnis van de rechtbank Groningen d.d. 21 september 2022 is Gebiedscoöperatie Westerkwartier B.A., gevestigd te (9801 AJ) Zuidhorn aan de Hooiweg 9, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.