Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht kun je breed, maar ook smal definieren. Bij BENK hanteren we een alomvattende definitie: “Al het recht dat zich in de zorg afspeelt”. Dat is dan behalve het medisch tucht- en klachtrecht, ook (o.a.) arbeidsrecht, financieel recht, conflicten tussen zorgverleners en zorginstellingen, patientenrecht, contractenrecht, IG en J onderzoeken enz.


In de zorg is alle wet- en regelgeving continu in beweging. Die continue stroom van wijzigingen, aanpassingen en meestal ook bezuinigingen leiden voor met name zorgverleners en zorg instellingen tot problemen bij hun contractering. Dat betekent dat de gezondheidsrecht specialist zorgt dat hij al die wijzigingen meekrijgt en begrijpt hoe een cliënt daarmee moet leren omgaan.


Goede zorg is in Nederland een basis behoefte. Ook politiek scoort zorg als aandachtsgebied hoog. Verder werken in de zorg uiterst gemotiveerde mensen.
Wij willen helpen om de zorgen over juridische kwesties te verlichten omdat het in de zorg moet gaan over de zorgverlener en de patiënt en niet over de juridische kwestie. Door onze deskundigheid zijn wij daarvoor de partij.
 

Meer weten? Neem dan contact op met mr. Tessa Vollbehr.