Glaszettersbedrijf Willem Bazuin V.O.F.

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 11 april 2017 is Glaszettersbedrijf Willem Bazuin V.O.F., gevestigd te (9756 AB) Glimmen aan de Rijksstraatweg 35 B, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02065576 in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.