Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 22 januari 2019 is de besloten vennootschap Habeve B.V., statutaire zetel te Harkstede, voorheen gevestigd te (3447 GZ) Woerden aan de Trasmolenlaan 12, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01162139, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl.

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan