Bij beschikking van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen d.d. 20 december 2013, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. Norder Beheer B.V., gevestigd te (9665 BC) Oude Pekela, aan de Feiko Clockstraat 54,  in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl.

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan