Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 1 oktober 2019 is de besloten vennootschap Laanstra Multigrafisch B.V., gevestigd te (9351 VC) Leek aan het Van der Waalspark 42,, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65427483, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl.

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan