Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 29 oktober 2019 is de besloten vennootschap MacManagement B.V., gevestigd te (9714 BD) Groningen aan de Oosterhamrikkade 34 b, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57074607, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl.

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan