Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 22 januari 2019 is de besloten vennootschap MBR. B.V., voorheen genaamd Metaalbewerking Noord B.V., statutaire zetel gemeente Groningen, gevestigd te (9301 ZS) Roden, correspondentie adres postbus 8044, 9702 KA Groningen, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01167272, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl.

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan