Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 13 november 2015, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOG B.V., gevestigd te Hoogezand-Sappemeer en kantoorhoudende te (9615 TE) Kolham, aan de A. Einsteinlaan 1, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl.

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan