Pool Franchise

Bij vonnis van de rechtbank Assen d.d. 28 oktober 2011, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pool Franchise B.V., in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.