Bij beschikking van de rechtbank Groningen, d.d. 17 mei 2010, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pool Industriële Dienstverlening B.V., tevens h.o.d.n. P.I.D., gevestigd te (7821 CE)  Emmen, aan de Nijbracht 158,  in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl. 

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan