Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen d.d. 18 maart 2014, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Recopy B.V., gevestigd te (9731 DG) Groningen, aan het Grondzijl 16,  in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl. 

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan