Vesuvio B.V. (6-03-2018)

Bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, d.d. 6 maart 2018 is de besloten vennootschap Vesuvio B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57781990, statutair gevestigd te Wijdemeren, vestigingsadres (9722 AG) Groningen aan de Verlengde Hereweg 66,  in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Laatste verslag in dit faillissement