Woldring Porselein B.V.

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland d.d. 17 juni 2016 is Woldring Porselein B.V., statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te (9711 NW) Groningen aan de Oosterstraat 48 Unit 2 in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl.

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan