Wanneer heeft u een advocaat erfrecht nodig?

Het erfrecht is aan de orde zodra een persoon overlijdt. Als de erfgenamen niet van mening verschillen over de verdeling van de nalatenschap, kunnen de erfgenamen veel zaken zelf regelen of een notaris om tussenkomst vragen. Pas als de erfgenamen het niet eens worden en een betrokken notaris de erfgenamen niet tot elkaar weet te brengen, komt de advocaat om de hoek kijken.

Als advocaat erfrecht heb ik in de loop der tijd al heel wat vragen ter beantwoording voorgelegd gekregen. Over de benoeming en het werk van een executeur, de aanspraak op en de berekening van een ‘legitieme portie’ of de uitleg van bepalingen in een testament. De meeste vragen gaan echter over geldonttrekkingen van een persoon, vaak een van de erfgenamen, aan het vermogen van de overledene, toen deze nog in leven was.  Soms is daar een goede reden voor aan te wijzen, vaak ook niet. Wat kunt u dan nog ondernemen? En heeft het zin om een procedure bij de rechtbank te starten?  

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Vanaf november 2018 adviseert onze nieuwe advocaat mr. Fleur Marquenie u graag.

afspraak

Gepubliceerd op

21-02-2018

Rechtsgebieden

Erfrecht