Wettelijke indexering kinder- en partneralimentatie 2019

Op grond van artikel 1:402a BW is kinder- en partneralimentatie aan indexering onderhevig. Dit geldt zowel voor bij beschikking vastgestelde alimentatie als voor door partijen in onderling overleg bepaalde alimentatie, tenzij is afgesproken om de indexering uit te sluiten.

Het te hanteren indexeringspercentage wordt jaarlijks door de Minister voor Rechtsbescherming vastgesteld.
Met ingang van 1 januari 2019 dient kinder- en partneralimentatie te worden verhoogd met een indexeringspercentage van 2,0 %. Nu de alimentatie veelal voor de eerste van de maand moet worden voldaan, dient de eerste indexatie plaats te vinden in december 2018.

 

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met mr. Fleur Marquenie.

Woning kosten

Gepubliceerd op

05-12-2018

Rechtsgebieden

Personen- En Familierecht