Athlete.nl B.V.

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 2 juli 2018 is de besloten vennootschap Athlete.nl B.V., tevens handelend onder de naam Athleteshop, gevestigd te (9723 HG) Groningen aan de Rostockweg 5, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01182566, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Hierbij de link naar rechtspraak.

Laatste verslag in dit faillissement

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan