Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen d.d. 22 april 2014, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Imaging Solutions B.V., gevestigd te (9723 TG) Groningen, aan de Hooghoudtstraat 2,  in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

 

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan