Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen d.d. 18 maart 2014, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Norder Investment B.V., gevestigd te (9665 BC) Oude Pekela, aan de Feiko Clockstraat 54, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Laatste verslag in dit faillissement

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan