Het belang van goede algemene voorwaarden

Iedereen lijkt de term algemene voorwaarden wel te kennen: we worden er vaak naar verwezen en gaan er ook vaak mee akkoord, in de praktijk zelfs vaak zonder dat we ze werkelijk gelezen hebben.Toch zijn ze erg belangrijk. Ze zijn namelijk feitelijk onderdeel van een overeenkomst.

Als u als ondernemer afspraken maakt met een afnemer, dan kunt u eigenlijk niet onder goede algemene voorwaarden uit. In de voorwaarden is opgenomen hoe u te werk gaat en welke afspraken van toepassing zijn op een overeenkomst. De volgende onderwerpen komen in de meeste algemene voorwaarden aan de orde:

 

 • Toepasselijkheid van de voorwaarden
 • Offertes en aanbiedingen
 • Duur van de overeenkomst
 • Verplichtingen opdrachtgever
 • Aansprakelijkheid
 • Garantie
 • Betalingsvoorwaarden
 • Ontbinding van de overeenkomst
 • Toepasselijk recht
 • Wijziging van voorwaarden
   

Daarnaast zijn er per branche/organisatie nog specifieke onderwerpen die in de algemene voorwaarden worden opgenomen. Zo kunt u denken aan leveringsvoorwaarden bij bedrijven die te maken hebben met verkoop van producten, meer- of minderwerk bij uitvoerende werkzaamheden en/of auteursrechten en intellectueel eigendom bij ontwerpers of schrijvers. Voor algemene voorwaarden bestaat dus geen standaard. Ze worden vrijwel altijd op maat gemaakt voor de organisatie die ze wil gaan gebruiken.

 

Algemene voorwaarden zijn pas van toepassing op een overeenkomst als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

 

 1. U dient de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op de overeenkomst.
 2. U dient naar de algemene voorwaarden te verwijzen.
 3. U dient de algemene voorwaarden tijdig ter hand te stellen, zodat de wederpartij voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst de kans krijgt om de algemene voorwaarden door te lezen.
 4. Als uw afnemer ook algemene voorwaarden van toepassing verklaart, dan dient u deze uitdrukkelijk van de hand te wijzen. Doet u dat niet, dan gelden de algemene voorwaarden van de partij die de algemene voorwaarden als eerste van toepassing heeft verklaard.
   

Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden? Neemt u dan contact op met mr. Corina Bouwman of mr. Arnold Gras.

contract

Gepubliceerd op

27-03-2018

Rechtsgebieden

Contractenrecht