mr. Arnold (A.) Gras

Specialist op het gebied van ondernemingsrecht en insolventierecht. Insolventie wil zeggen: alles wat te maken heeft met financieel 'onvermogen', zoals schulden, betalingsachterstand, problemen met debiteuren, faillissementen. Arnold adviseert ondernemers, bijvoorbeeld bij het opstellen of beoordelen van zakelijke contracten. Daarnaast voert hij het woord voor bestuurders en/of aandeelhouders bij geschillen, maar ook bij handelsdisputen tussen ondernemingen.

Bestuurders van gefailleerde ondernemingen mogen rekenen op vakkundige bijstand van Arnold. Hij procedeert ook voor cliënten als het tot een rechtszaak komt. Arnold maakt onderdeel uit van het Insolventieteam van BENK advocaten en heeft ervaring als curator in faillissementen. Verder is Arnold onderdeel van onze sectie Anwaltskanzlei waar wij Duitstalige cliënten bedienen. 
  
Opleiding:

  • Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen
  • Grotius vervolgopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht 'Corporate Litigation'
  • Bedrijfsovernames bij OSR Juridische Opleidingen
  • Grotius vervolgopleiding Insolventierecht
  • Insolad/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht

Rechtsgebiedenregister:
Arnold heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht: faillissement.
  • Ondernemingsrecht: bestuurdersaansprakelijkheid en vennootschappen.

Op grond van deze registratie is Arnold verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.