Moet een opdrachtgever zich verzekeren voor schade van een zzp’er?

Onlangs heeft de rechtbank Midden-Nederland in een procedure geoordeeld dat een opdrachtgever niet verplicht is om een inzittendenverzekering af te sluiten voor een bedrijfsauto waarvan een zzp’er de bestuurder is. De zzp’er veroorzaakte een eenzijdig ongeluk en liep daarbij ernstig letsel op.

Zoals wellicht bekend geldt in het arbeidsrecht de regel dat een werkgever tegenover zijn werknemer verplicht is om een schadeverzekering inzittenden af te sluiten bij gebruik van een bedrijfsauto. Die plicht is gebaseerd op grond van “het goed werkgeverschap”. De zzp’er in de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland was van mening dat zijn opdrachtgever ook verplicht was om een behoorlijke schadeverzekering te sluiten. Omdat zijn opdrachtgever geen verzekering had, stelde de zzp’er de opdrachtgever dan ook aansprakelijk voor zijn (ongedekte) schade.

Maar de rechtbank oordeelde anders. Zij overwoog in de eerste plaats dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst en er daarom geen wettelijke basis bestond om die arbeidsrechtelijke verzekeringsplicht ook toe te passen in de situatie tussen de opdrachtgever en de zzp’er.  Ook op andere gronden bestond daarvoor geen aanleiding. De rechtbank wijst op het verschil tussen de positie van de werknemer en die van de zzp’er als zelfstandig ondernemer.

Is een opdrachtgever nu nooit verplicht een schadeverzekering ten behoeve van zijn opdrachtnemers/ zzp’ers te sluiten? Die conclusie is niet uit deze uitspraak te trekken. De rechtbank vervolgt namelijk dat dat anders kan zijn in de bijzondere situatie dat de opdrachtnemer (de zzp’er) met de opdrachtgever afspreekt (en hem verplicht stelt) gebruik te maken van de bedrijfsauto van de opdrachtgever. In dat geval zou er anders geoordeeld kunnen worden.

Of een opdrachtgever aansprakelijk is hangt sterk af van de omstandigheden van het geval. Ondernemers, opdrachtgevers enerzijds en zzp’ers anderzijds, dienen zich bewust te zijn van de specifieke risico’s die zich bij de uitvoering van opdrachten kunnen voordoen. Er moet daarbij een inschatting gemaakt worden of er een verzekering moet worden afgesloten. Bovendien is het verstandig bij claims tijdig adequate rechtsbijstand in te schakelen. Heeft u vragen over aansprakelijkheid en arbeidsrelaties?

Neemt u dan contact op met mr. Lars van Dijk. 

Berekening

Gepubliceerd op

05-03-2018

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht | Arbeidsrecht