Bij vonnis van de rechtbank Groningen d.d. 14 november 2023 is Alvaro Security Group B.V., gevestigd te (9723 BR) Groningen aan de Duinkerkenstraat 28, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. J.P. Dijstelberge tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.