Business Imaging Solutions B.V.

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen d.d. 20 december 2013, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Business Imaging Solutions B.V., gevestigd te (8448 JB) Heerenveen, aan de Abe Lenstra Boulevard 50-1,  in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl.