Bij vonnis van de rechtbank Groningen d.d. 17 oktober 2023 is F4 Personeel B.V., gevestigd te (9765 BE) Paterswolde aan de Menso Altingweg 17, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. J.P. Dijstelberge tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.