Bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen d.d. 22 april 2014, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Imaging Solutions B.V., gevestigd te (9723 TG) Groningen, aan de Hooghoudtstraat 2,  in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventie Register op Rechtspraak.nl.

Vordering indienen

Vorderingen

Eigendomsvoorbehoud *

Alleen PDF bestanden zijn toegestaan