Bij vonnis van de rechtbank Groningen d.d. 16 mei 2023 is Logirix B.V., gevestigd te (9725 BA) Groningen aan de Verlengde Oosterweg 29, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. P.T. Bakker tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.