Bij vonnis van de rechtbank Groningen d.d. 23 januari 2024 is STARK Learning B.V., gevestigd te (9727 KB) Groningen aan de Leonard Springerlaan 19, in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. J.P. Dijstelberge tot curator.

Informatie over dit faillissement en ingediende verslagen kunt u vinden in het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl.