BENK & mediation

Dit kunnen conflicten zijn tussen werkgever en werknemer, bijvoorbeeld over de vervulling van de overeengekomen taken, vastgelopen arbeidsrelaties of problemen rondom arbeidsongeschikheid en re-integratie. Ook bij meer ondernemingsrechtelijk gerichte problematiek, zoals meningsverschillen tussen samenwerkende ondernemers, vennoten in de onderneming of conflicten tussen aandeelhouders kan Ben Kievitsbosch als mediator helpen de dialoog op gang te brengen. Onder begeleiding van de mediator wordt met inzet en betrokkenheid van en door de partijen het gesprek gevoerd en gezocht naar gezamenlijke belangen waarmee zij tot een oplossing kunnen komen. Mediation vormt naast de geëigende middelen die de advocaat ter beschikking heeft een belangrijk extra instrument om conflicten te onderzoeken en op te lossen zonder gebruikmaking van juridische procedures. Inmiddels heeft Ben Kievitsbosch als mediator herhaalde malen met succes kunnen bijdragen aan het oplossen van diverse zakelijke conflictsituaties.

 

Mediation vormt daarmee een waardevolle aanvulling op de dienstverlening van BENK Advocaten. Ben Kievitsbosch informeert u graag over de mogelijkheden van mediation.

pand benk

Auteur

mr. Ben (B.F.M.) Kievitsbosch

Gepubliceerd op

21-08-2020

Rechtsgebieden