Een nalatenschap maar geen testament. Wat nu?

Het komt vaak voor dat een overleden persoon, de erflater, niet via een testament heeft beslist wat er met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Sterker nog, in het merendeel van de gevallen is er geen testament. De wet bepaalt dan wie erfgenaam is. Daarbij zijn de familieleden van de erflater door de wetgever ‘gewaardeerd’ en in vier groepen gerangschikt. De personen waarvan de wetgever aanneemt dat deze het meest belangrijk waren voor de erflater, worden tot de eerste groep gerekend. Dat zijn de echtgenoot en de kinderen van de erflater. De ouders, broers en zusters van de erflater behoren tot de tweede groep, de grootouders tot de derde groep en de overgrootouders tot de vierde groep.

De echtgenoot en de kinderen van een erflater erven dus als eerste. Zijn die er, dan wordt de waarde van de nalatenschap voor gelijke delen over de echtgenoot en kinderen verdeeld. Andere familieleden krijgen dan niets. Een volgende groep komt namelijk pas aan bod, als er in een hogere groep geen erfgenamen zijn gevonden en er ook geen personen zijn die in die hogere groep via ‘plaatsvervulling’ erfgenaam worden. Heeft de erflater namelijk kinderen, maar zijn die al overleden, dan treden de kinderen van de kinderen (dus de kleinkinderen van de erflater) op als erfgenaam en vervullen daarmee de plaats van hun overleden ouder.

 

Als een erflater een echtgenoot én kinderen achterlaat, geeft de wet nog een speciale regeling ter bescherming van de langstlevende echtgenoot. De echtgenoot en kinderen zijn dan wel allemaal erfgenaam, maar de langstlevende echtgenoot wordt automatisch eigenaar van alle bezittingen van de erflater. De kinderen krijgen slechts een vordering in geld. Deze geldvordering van de kinderen is pas opeisbaar als ook de langstlevende overlijdt. Het is aan te raden om de omvang van de geldvordering van de kinderen wel direct te laten berekenen en vast te leggen. Dat voorkomt problemen voor de toekomst.

 

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Vanaf november 2018 adviseert onze nieuwe advocaat mr. Fleur Marquenie u graag.

erfrecht

Gepubliceerd op

19-04-2018

Rechtsgebieden

Erfrecht