Gered door de echtgeno(o)t(e)?

Onze uitspraak van de week gaat over een echtgenote die een koopovereenkomst ten aanzien van een strook grond wil vernietigen. Haar inmiddels overleden echtgenoot heeft deze strook grond in 2007 verkocht, zonder dat zij daar toestemming voor heeft gegeven.

 

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden moet oordelen of de echtgenote de koopovereenkomst met succes kan vernietigen. Het hof beoordeelt allereerst of in dit geval ook toestemming nodig was voor de verkoop van de grond. Daarvoor is beslissend dat de grond bij de echtelijke woning hoort. Volgens het hof was dit niet het geval. Het stuk grond was namelijk op de datum van de verkoop niet in gebruik, maar kon destijds als braakliggende bouwgrond worden gekwalificeerd. Doordat het stuk grond ten tijde van de verkoop niet door de echtelieden in gebruik was als tuin en/of tuinpad behorende bij hun woonboot, was er ook geen toestemming nodig voor de verkoop. Het beroep van de echtgenote op vernietiging van de koopovereenkomst faalt dus. Daarbij komt nog dat de kopers ook nog een geslaagd beroep hebben gedaan op verjaring. De andere echtgenoot kan namelijk de rechtshandeling vernietigen tot drie jaren nadat hij/zij bekend is geraakt met de rechtshandeling. De kopers hebben met succes gesteld en bewezen dat de echtgenote al in 2011 op de hoogte is geraakt van de koop van het stuk grond. Zij had daarom uiterlijk in 2014 een beroep op vernietiging moeten doen. Zij heeft echter pas in 2019 de vernietiging ingeroepen, maar toen was deze mogelijkheid al verjaard. De echtgenote kan de verkoop van de stuk grond dus niet terugdraaien.

 

Heeft u een soortgelijke kwestie? Wilt u ook een door uw echtgeno(o)t(e) aangegane overeenkomst vernietigen wegens het ontbreken van uw toestemming of doet de wederpartij een beroep op vernietiging? Onze advocaten kunnen u hierbij helpen.

 

De uitspraak zelf leest u hier.

contract

Gepubliceerd op

06-09-2021

Rechtsgebieden

Verbintenissenrecht