Niet in gebreke stellen aannemer, komt opdrachtgever duur te staan

Uiteindelijk wordt de aannemer gevraagd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Bij de rechter vordert de aannemer onder andere betaling van de aannemingssom en meerwerk van in totaal 1,8 miljoen euro. De opdrachtgever vordert een bedrag van bijna 6 miljoen omdat zij het werk op kosten van de aannemer door een derde heeft laten voltooien.

 

De opdrachtgever stelt dat de aannemer haar verplichtingen niet is nagekomen. Als dat zo is, dan heeft zij het recht om het werk op kosten van de aannemer door een derde te laten voltooien. Daarvoor is wel vereist dat de opdrachtgever de aannemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij de aannemer een redelijk termijn tot nakoming is gegeven. Een belangrijk discussiepunt bij de rechter is of de opdrachtgever de aannemer deugdelijk in gebreke heeft gesteld. De opdrachtgever verwijst naar een aantal e-mails, maar volgens de rechter staat in deze e-mails niet voldoende concreet van welke contractuele verplichting de opdrachtgever nakoming verlangt en binnen welke termijn. De correspondentie bestaat voornamelijk uit klachten van de opdrachtgever over de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden. De rechter oordeelt dat de opdrachtgever het werk dus níet op kosten van de aannemer door een derde heeft mogen laten voltooien.

 

Er is volgens de rechter sprake van beëindiging van het werk in onvoltooide staat. Dat geeft de aannemer recht op betaling van de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten. Onder aan de streep wordt de opdrachtgever veroordeeld om nog een bedrag van ruim 1,7 miljoen aan de aannemer te betalen.

 

Het is dus van groot belang dat een opdrachtgever een correcte ingebrekestelling stuurt. Heeft u een geschil met een aannemer en overweegt u diens werkzaamheden te beëindigen of wordt u als aannemer juist in gebreke gesteld? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze juristen. Zij kunnen u hier in bijstaan.

 

Wilt u de uitspraak zelf lezen? Dat kan hier.

vrouwe justitia

Gepubliceerd op

24-08-2021

Rechtsgebieden

Verbintenissenrecht