Ontslag op staande voet voor verwisseling bij crematie

Volgens het Handboek van Yarden moet in de ovenruimte een controleformulier worden ingevoerd. Onderdeel hiervan is onder andere dat een tweede medewerker een controle uitvoert voordat de kist in de oven gaat (het vier-ogen principe). In dit geval is dat niet gebeurd, terwijl de medewerker wel deze controlestappen had afgetekend. Yarden verwijt de medewerker het maken van de grootste fout die er gemaakt kan worden: het cremeren van de verkeerde overledene. Dit heeft kunnen gebeuren doordat de medewerker in strijd heeft gehandeld met de protocollen en de controles niet goed heeft uitgevoerd. De medewerker is het niet eens met het ontslag op staande voet en verzoekt de voorzieningenrechter in kort geding om Yarden te veroordelen zijn loon door te betalen.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat vast is komen te staan dat de medewerker bekend is met de protocollen en dat hij hiermee in strijd heeft gehandeld. De medewerker voert aan dat als gevolg van drukte, de werkzaamheden regelmatig door iemand alleen worden verricht. Als bewijs hiervan heeft de medewerker één verklaring van een collega hierover overgelegd. Yarden heeft deze stelling tegengesproken door een verklaring van haarzelf en meerdere andere collega’s. Tegenover de met één verklaring onderbouwde stelling van de medewerker staan talrijke verklaringen die namens Yarden zijn overgelegd. In de procedure is daarom onvoldoende vast komen te staan dat de stellingen van de medewerker kloppen. Zijn vordering tot doorbetaling van het loon wordt afgewezen.

 

Wilt u de uitspraak zelf lezen? Dat kan hier.

vrouwe justitia

Gepubliceerd op

26-04-2021

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht