Uitspraak van de week: bank weigert uitbetaling saldo, terecht?

Banken hebben een belangrijke functie in de maatschappij. In zekere zin zijn ze onmisbaar. Banken moeten daarom aan allerlei regels voldoen en zich zorgvuldig opstellen, zowel richting klanten als autoriteiten. Dat dit soms tot wrijving leidt, blijkt uit de uitspraak van deze week.

In deze uitspraak gaat het om een grote bank die vanwege onregelmatigheden de bankrekening van een B.V. blokkeerde, de bancaire relatie opzegde en weigerde tot uitkering van het resterende saldo over te gaan. 

Omdat de B.V. zonder uitbetaling van het saldo in haar bestaan bedreigd wordt, vordert zij in kort geding veroordeling tot uitbetaling hiervan. De rechter wijst deze vordering af. De bank is volgens de rechter na de geconstateerde onregelmatigheden terecht een onderzoek gestart. Op basis van de voorlopige uitkomsten weigert de bank terecht om tot deblokkering van de rekening en uitbetaling van het saldo over te gaan. Daarbij speelt onder andere een rol dat de B.V. tegenstrijdige en onbevredigende verklaringen heeft gegeven voor diverse verdachte omstandigheden. Hoewel de B.V. een spoedeisend belang heeft bij uitbetaling van het saldo, weegt dit in de gegeven omstandigheden niet op tegen het belang van de bank bij het naleven van haar verplichtingen.

Juridisch gezien is de bancaire- en financieringsrelatie met een bank een complex speelveld, waarin zowel de algemene bankvoorwaarden als financiële regelgeving zoals de WWFT een belangrijke rol spelen. Tegenover de belangrijke plichten van de bank staan zwaarwegende belangen van de rekeninghouder die van de bank afhankelijk is voor het betalingsverkeer. Uiteindelijk komt het in dit soort zaken vaak aan op een afweging van de belangen over en weer. In de uitspraak van deze week valt die afweging uit in het voordeel van de bank. 

Wilt u de uitspraak zelf lezen? Dat kan hier:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2023:5636 

pinpassen.jpg

Auteur

mr. M.O. Thijsen

Gepubliceerd op

14-09-2023

Rechtsgebieden