Uitspraak van de week: "Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor verplichtingen vennootschap"

In de uitspraak van deze week wordt een bestuurder aansprakelijk gehouden voor verplichtingen van de vennootschap die hij bestuurt. Dat is bijzonder, want het uitgangspunt is dat slechts de vennootschap zelf hiervoor kan worden aangesproken. Toch wordt op dit uitgangspunt soms, terecht, een uitzondering gemaakt.

In deze zaak ging het om een bestuurder van een bedrijf dat onder andere doe-het-zelf-materialen produceerde. Al sinds 2016 nam het bedrijf materialen af van een specifieke leverancier. Vanaf mei 2023 werden de facturen van deze leverancier niet allemaal meer door het bedrijf betaald en op 29 augustus 2023 volgde het faillissement van het bedrijf. De leverancier spreekt de bestuurder nu persoonlijk aan, omdat deze het bedrijf liet doorgaan met het plaatsen van bestellingen terwijl al voorzienbaar was dat de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen niet zouden kunnen worden nagekomen.

De rechter wijst de vordering toe. Volgens de rechter had de bestuurder al op 20 juli 2023 behoren te begrijpen dat het bedrijf zodanig onder zware financiële druk stond dat herstel niet langer te verwachten was. Met die wetenschap mocht de bestuurder niet doorgaan met het plaatsen van bestellingen – zelfs tot op de dag van het zelf aangevraagde faillissement – omdat hij behoorde te weten dat de daarmee aangegane verplichtingen niet zouden kunnen worden nagekomen en het bedrijf ook geen verhaal bood

De bestuurder verweert zich nog met het argument dat het personeel in het belang van de continuïteit van de onderneming doorging met het plaatsen van bestellingen. Dit argument wordt door de rechter verworpen. Het lag op de weg van de bestuurder om het personeel tijdig te informeren en te instrueren om niet langer bestellingen te plaatsen.

De uitspraak illustreert dat bestuurders extra zorg moeten betrachten wanneer het financieel niet goed gaat met de onderneming. Vragen als ‘Mag ik deze verplichting nog aangaan?’ en ‘In welke mate ben ik nog vrij schuldeisers te betalen?’ gaan op dat moment spelen.

Lees de volledige uitspraak hier.

Heeft u vragen over bestuurlijk handelen of een aansprakelijkstelling? Neemt u dan vooral contact op met een van de advocaten van BENK Advocaten.
 

Auteur

mr. M.O. (Mart) Thijsen

Gepubliceerd op

23-05-2024

Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht