Uitspraak van de week: "Een pittige zaak over sesamzaad"

Eind vorig jaar deed de rechtbank Den Haag uitspraak in een zaak die vandaag is gepubliceerd. De uitspraak laat zien hoe belangrijk het beperken van aansprakelijkheid is en hoe sterk de bepaling kan staan. 

In september 2020 bleek dat verontreinigd sesamzaad uit India op de markt was. De verontreiniging bestond uit een te hoog gehalte Ethyleenoxide, een schimmelwerende stof. Een Nederlandse handelaar krijgt dezelfde maand van haar afnemer de vraag of het sesamzaad dat ze verkoopt veilig is. 

De Nederlandse handelaar bevestigt aan haar afnemer dat zij vrijwel zeker weet wie de Indiase producent is en dat die niet aan haar levert. Daarnaast heeft de handelaar verschillende bedrijfsprocedures die de levering van sesamzaad controleren op mogelijke verontreiniging. Later volgt zelfs nog het bericht dat het sesamzaad volgens de boeken waarschijnlijk uit Mexico komt. De handelaar zou ook geen Indiaas sesamzaad meer leveren tot de huidige voorraad was getest. 

Vervolgens blijkt het zaad uit een ander land te komen, Ethiopië.  De afnemer vindt toch ook een sticker van de Indiase autoriteit op een van de partijen sesamzaad. Diepe excuses van de handelaar, een fout vanwege de turbulente tijd in het pakhuis. De specifieke Indiase partij sesamzaad zou ook niet verontreinigd zijn want het kwam niet uit de periode waarin de Indiase partijen besmet waren. Een analyse van de gebruikte pesticiden voor die partij had de handelaar evenwel niet. De handelaar wijst er nog wel op dat de partij die volgende week wordt geleverd wel 100% zeker afkomstig is uit Ethiopië.  

De afnemer was er niet helemaal gerust op en vraagt om een certificaat van een test en ze laat de geleverde partijen testen. Helaas, ook de Ethiopische partij is verontreinigd. Of is het dan een Indische partij? Wat blijkt, de partij was gekocht op de spotmarkt en daar stond niet bij waar het vandaan kwam, India. Nogmaals excuses van de handelaar, overigens bekend van de slogan ‘the best & safest sesame products in the world’. 

De afnemer stelt een vordering in uit onrechtmatige daad en toerekenbare tekortkoming. De schade zou een half miljoen belopen. De onrechtmatige daad wordt afgewezen. Onder meer omdat partijen niet hebben afgesproken waar het sesamzaad vandaan moest komen, als het maar van de gewenste kwaliteit was. 

De toerekenbare tekortkoming, bestaand uit het leveren van de vier verkeerde partijen sesamzaad, wordt door de handelaar niet betwist. De handelaar heeft de prijs van veertigduizend euro voor die partijen ook terugbetaald. Daarmee is zij nagekomen waartoe zij volgens de aansprakelijkheidsbeperking gehouden is. De handelaar vindt dat daarmee de kous af is.

De rechter is het daarmee eens. Het handelen van de handelaar verdient volgens de rechter geen schoonheidsprijs, maar de afnemer had de partijen ook zelf nog kunnen controleren. Daarnaast is de overeenkomst met daarin de aansprakelijkheidsbeperking tussen gelijkwaardige commerciële partijen overeengekomen en kan slechts onder heel bijzondere omstandigheden ruimte worden geboden voor het buiten toepassing laten van zo een afspraak. Aangezien niet van opzet op bewust roekeloos handelen is gebleken blijft de afspraak van kracht. 

Wat moet u onthouden? Het opnemen van een aansprakelijkheidsbeperking kan hét verschil maken in een netelige situatie. Let dus op uw eigen aansprakelijkheidsbeperkingen en zeker ook op die van anderen. Neem contact op met BENK Advocaten voor advies op 050-3136416

Lees hier de uitspraak. 


 

Auteur

mr. Fabian (F.C.) Verduijn

Gepubliceerd op

30-05-2024

Rechtsgebieden

Contractenrecht | Aansprakelijkheidsrecht