Uitspraak van de week: oplaadpalen onder spanning

Elektrisch rijden is hip en happening. Omdat er steeds meer elektrisch gereden wordt, is dan ook van belang dat er voldoende oplaadpunten zijn. In de uitspraak van deze week ging het om dergelijke oplaadpunten, meer specifiek snelladers.

De gemeente Utrecht was na een openbare aanbesteding concessieovereenkomsten aangegaan. Op grond daarvan kreeg een concessiehouder het recht om op bepaalde locaties snelladers te plaatsen en te exploiteren. De snelladers dienden wel binnen 9 maanden te worden geplaatst en in gebruik te worden genomen. 

Het lukte de concessiehouder uiteindelijk niet om de snelladers op tijd te plaatsen en ook nadat de gemeente de deadline een aantal maanden had verschoven stonden de laders nog niet op hun plek. Wel was op dat moment de gehele infrastructuur voor de snelladers gereed, waaronder de verdeelkasten, bekabeling en paaltjes. Omdat het de gemeente inmiddels te lang duurde gaf deze aan de overeenkomsten te ontbinden. Twee weken later werden de snelladers alsnog door de concessiehouder geïnstalleerd, maar de Gemeente beriep zich op de ontbinding en vorderde verwijdering van de snelladers. Heeft de gemeente de overeenkomsten terecht ontbonden en moeten de laadpalen worden verwijderd?

Volgens de gemeente wel, omdat haar laatste deadline een fatale termijn was en de concessiehouder deze niet is nagekomen. Volgens de rechter wordt de soep echter niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Hoewel de gemeente op zichzelf een te respecteren belang heeft dat de contractvoorwaarden worden nagekomen, prevaleert in dit geval het belang van de concessiehouder. Die heeft immers al flinke investeringen gedaan. Bovendien is de uiteindelijke termijnoverschrijding betrekkelijk gering. Van de gemeente had daarom mogen worden verwacht dat zij nog even zou wachten voordat zij de overeenkomsten zou ontbinden.

De rechter bepaalt in deze uitspraak dat de gemeente moet gedogen dat de snelladers blijven staan. Omdat het een kort geding betreft, is niet gegeven dat het oordeel in een bodemprocedure hetzelfde blijft.

Wilt u de uitspraak zelf lezen? Dat kan hier.
 

Laadpaal elektrische auto.jpg

Auteur

mr. M.O. Thijsen

Gepubliceerd op

09-10-2023

Rechtsgebieden