Bestuursrecht

De relatie tussen overheid en burger. Wat kun je als ondernemer of particulier doen als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente, van de Belastingdienst of van de provincie? Of andersom: hoe zorg je er als overheid voor, dat je rechtvaardige en werkbare beslissingen neemt?

Denk aan de gevolgen van bestemmingsplannen, planschade, vragen over een contract dat uw bedrijf gaat sluiten met de overheid, een omgevingsvergunning die u hebt aangevraagd. Kunt u bezwaar maken? Hoe moet dat? Wij helpen ondernemers en burgers bij dit soort vragen.

Daarnaast geven we overheden al tijdens de totstandkoming van besluiten juridisch advies. Zodat die besluiten - als ze eenmaal van kracht zijn - de toets van de rechter kunnen doorstaan. Met iets andere woorden: kunnen rekenen op draagvlak bij de burgers van ons land.

Bestuursrechtelijke ondersteuning nodig? Neem contact op met onze advocaten.