BELANGRIJK NIEUWS VOOR MENSEN MET EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Het arrest gaat over de vraag of u, als u  een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, ook recht heeft op vrije advocaatkeuze bij bemiddeling of (buiten)gerechtelijke onderhandelingen voorafgaand aan een gerechtelijke procedure?

 

Het Hof van Justitie lijkt deze vraag positief beantwoord te hebben.

 

Het Hof had al eerder bepaald dat deze ruime uitleg gold in geval van een administratieve procedure in bestuursaangelegenheden.

Nu heeft het Hof bepaald dat deze ruime uitleg ook geldt in geval van een gerechtelijke procedure in burgerlijke kwesties.

 

Het Hof stelt dat er geen verschil in uitleg mag zijn tussen een administratieve procedure en een gerechtelijke procedure en dat ze beiden even ruim moeten worden uitgelegd. Dus ook in een gerechtelijke procedure geldt nu dat elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, derhalve ook een voorafgaande fase, onder het recht op vrije advocaatkeuze valt. Het Hof is van mening dat de rol van een advocaat in het kader van onderhandelingen of bemiddeling een zeer belangrijke is en de verzekeringnemer dan recht heeft op een vrije keuze van een advocaat.

 

Dit arrest betekent volgens de Orde van Advocaten  dat een vrije advocaatkeuze ook geldt vóórdat een gerechtelijke procedure aanhangig wordt gemaakt, bijvoorbeeld tijdens de onderhandelingen en/of bemiddelingspogingen ( bijvoorbeeld mediation)

Op grond van bovenstaande uitspraak zou dus al eerder een beroep gedaan kunnen worden op uw recht een advocaat naar eigen keuze in te schakelen.

 

Het Verbond van Verzekeraars is echter van mening dat dit alleen voor België geldt en niet voor Nederland. Dit is volgens de Orde van Advocaten niet juist. Het Hof van Justitie slaat immers piketpalen voor alle EU-lidstaten, dus ook voor Nederland en derhalve heeft dit arrest ook consequenties voor de Nederlandse situatie.

 

Kortom: advocaten en verzekeraars verschillen van mening hoe dit arrest nu uitgelegd moet worden en wat dit voor de Nederlandse praktijk betekent.

Dat zal waarschijnlijk een keer door rechters beoordeeld moeten gaan worden.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact met mij op.

 

Mr. W.E.A. (Elizabeth)  Stegeman

Tel 06 – 2929 3638

Email: stegeman@benkadvocaten.nl

 

Mensen

Auteur

mr. Elizabeth (W.E.A.) Stegeman

Gepubliceerd op

28-10-2020

Rechtsgebieden

Overige