mr. Elizabeth (W.E.A.) Stegeman

Advocaat sinds 1992. Gespecialiseerd in het huurrecht en arbeidsrecht.

Arbeidsrecht
Elizabeth behartigt de belangen van diverse ondernemingen uit zowel het MKB als de non profit
sector. Zij ondersteunt ondernemers bij diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals
dossieropbouw bij disfunctioneren, loondoorbetaling bij ziekte, re-integratie perikelen, de
ketenregeling, ontslag (op staande voet), het concurrentie- en relatiebeding, oproepcontracten, de
gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans etc. Ook op deze en andere gebieden geeft zij
regelmatig trainingen.

Huurrecht:
Elizabeth staat o.a. diverse woningcorporaties bij in uiteenlopende kwesties, bijvoorbeeld in geval van
(geluids)overlast, hennepkwekerijen, zelf aangebrachte voorzieningen, herstructureringen, gebreken,
renovaties, tijdelijke verhuur (Wet Doorstroming Huurmarkt), overleg met huurdersorganisaties etc.
Zij geeft geregeld cursussen over deze en andere huurrechtelijke onderwerpen.

Opleiding:

  • Nederlands Recht Rijksuniversiteit Groningen
  • Assistentschap Vakgroep Privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen

Nevenactiviteiten:

  • Lid van de Commercieele Club Groningen
  • Lid van Rotary Bel Campo (bestuur)
  • Gastdocent Hanzehogeschool Groningen
  • Ouderraad Willem Lodewijk Gymnasium

Rechtsgebiedenregister:
Elizabeth heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht 
  • Huurrecht

Op grond van deze registratie is Elizabeth verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.