Instituut Mijnbouwschade Groningen van start op 1 juli 2020

Wat gaat er veranderen? En wat betekent dat voor ‘oude’ schademeldingen?

Het IMG vervangt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). De TCMG beoordeelde ook of gedupeerden van de aardbevingen in Groningen schadevergoeding konden krijgen. Het verschil tussen de TCMG en het IMG is dat het IMG alle soorten schade beoordeelt. U kunt daarbij denken aan:

  1. Fysieke schade aan woningen, bedrijfspanden of monumenten, zoals scheurvorming;
  2. Waardevermindering van woningen;
  3. Immateriële schade, zoals stress en angst door de aardbevingen;
  4. Materiële gevolgschade, zoals inkomstenderving of verhuiskosten.

 

Oude meldingen fysieke schade

Een aanvraag tot vergoeding van fysieke schade kon u indienen bij de NAM en later bij het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). Per 19 maart 2018 heeft de TCMG aanvragen tot vergoeding van fysieke schade in behandeling genomen. Alle aanvragen die na 31 maart 2017 bij de NAM, het CVW of de TCMG zijn ingediend en niet zijn afgerond, worden overgenomen door het IMG. Dat geldt niet voor aanvragen waarover nog wordt onderhandeld met de NAM. De afhandeling van fysieke schade door het IMG is vrijwel gelijk aan de afhandeling door de TCMG.

Wijziging regeling waardevermindering

De NAM had een regeling voor vergoeding van waardevermindering van woningen. Deze waarderegeling is per 1 juli 2020 gestopt. Aanvragen voor de waarderegeling van de NAM die nog niet zijn afgerond, worden overgenomen door het IMG. Dat geldt niet voor aanvragen waarover nog wordt onderhandeld met de NAM. Het IMG gebruikt een rekenmethode om de waardevermindering vast te stellen. Een toelichting daarover kunt u lezen op de website van het IMG.

De waarderegeling van de NAM was alleen van toepassing als een woning was verkocht. Bij het IMG kunt u ook een vergoeding voor waardedaling van uw woning krijgen, als de woning nog niet is verkocht. De waardedalingsregeling van het IMG wordt in fasen ingevoerd. Per 1 september 2020 kunnen eigenaren van woningen in Loppersum en Appingedam zich aanmelden. Per 1 november 2020 volgen de eigenaren van woningen in de gemeente Groningen en Het Hogeland en overige woningeigenaren kunnen zich per 1 januari 2021 voor de regeling aanmelden.  

Wijziging vergoeding immateriële schade

Als u door de aardbevingen in Groningen immateriële schade heeft geleden, dan kunt u vanaf het eerste kwartaal van 2021 een vergoeding aanvragen bij het IMG. Als u al een vergoeding van immateriële schade bij de NAM heeft gevraagd, dan neemt het IMG dat verzoek over, tenzij u daarover nog in onderhandeling bent met de NAM. Het IMG heeft een zogenaamde smartengeldregeling opgesteld. Een toelichting daarover kunt u lezen op de website van het IMG.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden om vergoeding van aardbevingsschade te krijgen? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Corina Bouwman of mr. Arnold Gras.

aardbevingsschade

Gepubliceerd op

01-09-2020

Rechtsgebieden

Vastgoedrecht | Aansprakelijkheidsrecht