NedTrain moet angstschade vergoeden

Blootstelling aan chroom-6 kan ernstige gevolgen hebben, zoals invaliditeit of levensbedreigende ziektes. Deze gevolgen kunnen zich ook lang na de blootstelling nog manifesteren.

De deelnemers van het project stellen NedTrain succesvol aansprakelijk voor de schade die zij door de blootstelling aan chroom-6 hebben geleden. In de procedure komt aan de orde of zij ook vergoeding kunnen krijgen voor hun angstgevoelens nu zij weten dat zij zijn blootgesteld aan chroom-6 en zij mogelijk ernstige gezondheidsschade kunnen oplopen. De rechtbank oordeelt van wel. NedTrain heeft fundamentele rechten van de deelnemers geschonden, namelijk het recht op leven en het recht op lichamelijke integriteit. Door de blootstelling aan chroom-6 ligt potentieel zeer ernstige gezondheidsschade op de loer en daarom ligt volgens de rechtbank voor de hand dat de deelnemers gevoelens van angst ervaren. Zij zijn hierdoor ‘aangetast in de persoon’.

De vergoeding van immateriële schade is in Nederland slechts in specifieke gevallen mogelijk. De laatste jaren lijkt er ruimere erkenning te komen voor deze vorm van schade. Deze uitspraak is daar een voorbeeld van.

Wilt u de uitspraak zelf lezen? Dat kan hier.

euro

Auteur

mr. Mart (M.O.) Thijsen

Gepubliceerd op

04-10-2021

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheidsrecht