mr. Mart (M.O.) Thijsen

Afgestudeerd in de master Privaatrecht. Studeerde ook Scandinavische Talen & Culturen en woonde een half jaar in het noorden van Noorwegen. Heeft daardoor affiniteit met de taal en cultuur van het hoge noorden. Tijdens de rechtenopleiding heeft Mart diverse stages gelopen en was hij lid van rechtswinkel Het Juridisch Spreekuur.

Mart is als advocaat werkzaam in de algemene praktijk, in 2019 is hij beëdigd tot advocaat. Hij houdt zich onder andere bezig met ondernemingsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Hij weet veel van het consumentenrecht bij online transacties. Daarnaast draait hij mee in de faillissementspraktijk van BENK.

Opleiding:

  • Master Nederlands Recht (privaatrecht), Rijksuniversiteit Groningen (cum laude)
  • Bachelor IT-recht, Rijksuniversiteit Groningen

Rechtsgebiedenregister:
Mart heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht

Op grond van deze registratie is Mart verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied. 

Publicaties:

  • M.O. Thijsen, ‘Precontractuele informatieplichten bij de online consumentenovereenkomst. Een evaluatie van de sanctionering van artikel 6:227b lid 1 en 6:230m lid 1 BW’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2019/2, p. 71-79.
  • M.O. Thijsen & A. Gras, ‘De eerste kiemen van de WHOA-procedure’, Tijdschrift voor Curatoren 2021/2, p. 29-35.
  • M.O. Thijsen & A. Gras, ‘De gespleten persoonlijkheid van de DGA: over de relevantie van hoedanigheid bij aansprakelijkstelling wegens (onrechtmatige) aandelenoverdracht’, Tijdschrift voor Curatoren 2022/2, p. 3-8.

Nevenactiviteiten:

  • Lid van de 'Jonge Balie Groningen - Assen'