Te laat geklaagd = ten onrechte gedaagd

Het gaat in deze zaak om een in 2016 aangeschafte woning. In december 2019 beklaagt de koper zich bij de verkoper over een zonneboilersysteem dat niet is aangesloten en niet functioneert. De verkoper verweert zich met de stelling dat niet op tijd is geklaagd. De rechter gaat daarin mee.

Op grond van de wet dient een koper te klagen binnen bekwame tijd nadat deze het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, de zogeheten klachtplicht. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval mag van een koper gevergd worden dat deze de zaak in zekere mate onderzoekt op gebreken. Of het gebrek tijdig is ontdekt, wordt onder andere bepaald door de aard en waarneembaarheid van het gebrek. In deze zaak oordeelt de rechter dat de koper het gebrek eerder had kunnen en moeten ontdekken. De verkoper heeft aangegeven dat zichtbaar was dat het zonneboilersysteem niet was aangesloten en dat de buizen waren afgedopt. Omdat dit door de koper onvoldoende weersproken is, oordeelt de rechter dat de klacht van de koper ruim drie jaar na levering niet tijdig is.

In deze zaak een logische uitkomst, maar soms kan een beroep op de klachtplicht tot lastige discussies leiden. Heeft u een discussie over de klachtplicht, of over andere aspecten van een koopovereenkomst? Neemt u dan contact op met een van onze specialisten.

Wilt u de uitspraak zelf lezen? Dat kan hier.

uitspraak 2.jpg

Auteur

mr. Mart (M.O.) Thijsen

Gepubliceerd op

02-11-2021

Rechtsgebieden

contractenrecht | verbintenissenrecht