Verplichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij gevaarlijk werk?

In hetzelfde jaar ging de werkgever failliet. De weduwe van de overleden werknemer heeft uiteindelijk met succes de  bestuurder van de werkgever persoonlijk aansprakelijk gesteld.     

Op werkgevers rust een vergaande zorgplicht om te voorkomen dat zich op de werkvloer ongevallen voordoen. De werkgever moet alle maatregelen nemen en aanwijzingen geven die ‘redelijkerwijs’ nodig zijn om schade te voorkomen. Hoe risicovoller de werkzaamheden zijn, hoe hoger de eisen zijn die daaraan gesteld worden. In deze zaak was het slachtoffer zelf als ervaren werknemer de verantwoordelijke voor het toezicht. Toch had de werkgever volgens het gerechtshof extra maatregelen moeten nemen, aangezien ook ervaren werknemers in hun dagelijkse werkzaamheden met de tijd onvoorzichtiger kunnen worden. Volgens het hof had de werkgever daarom meer controle op de werkzaamheden van het slachtoffer moeten uitoefenen.

Omdat de werkgever failliet is spreekt de weduw van het slachtoffer de bestuurder aan. Een bestuurder kan aansprakelijk zijn indien hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Volgens het hof is sprake van een dergelijk ernstig verwijt, omdat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet op orde was. Doordat de dekking van de verzekering was opgeschort, kon de weduwe van de werknemer geen schadevergoeding krijgen. Bij gevaarlijke beroepen, zoals dat van dakdekkers, bestaat volgens het gerechtshof een plicht voor de werkgever om zich te verzekeren tegen schade waarvoor hij aansprakelijk is. Het is dan natuurlijk de vraag welke beroepen als zodanig risicovol beschouwd moeten worden, dat deze verzekeringsplicht geldt. Hoe dan ook is het van belang dat u als werkgever een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, vooral als de werkzaamheden van uw bedrijf risico’s met zich brengen.

Wilt u meer informatie over wat u kunt doen aan uw verplichtingen als werkgever te voldoen? Onze ondernemingsrecht advocaten mr. Arnold Gras en mr. Ben Kievitsbosch lichten u graag in.

vrouwe justitia

Externe auteur

Dorien Bakker

Gepubliceerd op

03-12-2020

Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht