Voormalig vennoot eist Karel Appel terug

In 2017 treedt één van de vennoten uit de vennootschap, treden nieuwe vennoten toe en wordt de vennootschap in een B.V. ingebracht.

Twee jaar later eist de uitgetreden vennoot afgifte van 24 van de kunstwerken omdat deze volgens hem zijn eigendom zijn. De andere voormalige vennoot betwist dit. De uitgetreden vennoot zou helemaal geen eigenaar zijn en zou bovendien zijn rechten hebben verspeeld omdat hij niet direct om afgifte had gevraagd. Dit laatste verweer gaat volgens de rechter niet op. Het enkele feit dat de uitgetreden vennoot pas na twee jaar afgifte heeft gevorderd, betekent niet dat hij zijn rechten heeft prijsgegeven. De uitgetreden vennoot weet daarnaast aannemelijk te maken dat hij eigenaar is van in ieder geval negen van de kunstwerken. Hij beschikt over een echtheidscertificaat van één van de werken en toont aan dat deze werken eerst jarenlang in zijn woning hadden gehangen. Daarnaast blijkt in de procedure niet dat deze kunstwerken onderdeel uitmaakten van het gezamenlijk vermogen van de vennootschap onder firma. De rechtbank geeft de uitgetreden vennoot de gelegenheid om nader bewijs te leveren dat ook de andere gevorderde kunstwerken zijn eigendom zijn.

Perikelen over inbreng en eigendom bij een samenwerkingsverband als de V.O.F. zijn aan de orde van de dag. Heeft u vragen over samenwerking in een V.O.F., neemt u dan contact op met mr. M.O. Thijsen.

Wilt u de uitspraak zelf lezen? Dat kan hier.

rechtbank

Auteur

mr. Mart (M.O.) Thijsen

Gepubliceerd op

19-07-2021

Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht